LightBlog

Xuất khẩu lao động tại chỗ: Lợi đôi đường

Xuất khẩu lao động tại chỗ là hình thức cung ứng sức lao động cho các tổ chức kinh tế nước ngoài hoạt động ở Việt Nam (bao gồm các xí nghiệ...
Read More

Thạc sĩ, cử nhân đi xuất khẩu lao động: Lương cao nhưng đâu dễ

Đề án xuất khẩu lao động có trình độ cao mở ra cơ hội cho những người có trình độ ĐH, CĐ đang thất nghiệp, nhưng để chính sách thực sự đi v...
Read More

Xuất khẩu lao động hướng đến thị trường thu nhập cao

Bên cạnh những thị trường truyền thống như Malaysia, Đài Loan, vài năm trở lại đây, Quảng Ngãi đã mở rộng sang thị trường xuất khẩu lao độn...
Read More