LightBlog

Đơn hàng chế biến thực phẩm cần 27 nữ làm việc tại Nagano tháng 01/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 27 nữ thực tập sinh từ 18 đến 30 tuổi làm công việc chế biến thực phẩm tại Nagano Nhật...
Read More

Đơn hàng sơn kim loại cần 4 nam làm việc tại Gunma Nhật Bản tháng 01/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 4 nam thực tập sinh từ 20 đến 25 tuổi làm công việc sơn kim loại tại Gunma Nhật Bản) ...
Read More

Đơn hàng lắp đặt đường ống xây dựng cần 3 nam làm việc tại Tokyo Nhật Bản tháng 12/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 3 nam thực tập sinh từ 19 đến 30 tuổi làm công việc lắp đặt đường ống xây dựng tại Tok...
Read More