LightBlog

Tuyển 9 nam kỹ sư cơ khí làm việc tại Aichi Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nam kỹ sư cơ khí từ 24 đến 32 tuổi làm việc tại Aichi, Nhật Bản) I.          ...
Read More

Tuyển 3 nam, 3 nữ kỹ sư may làm việc tại Aichi Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 3 nam. 3 nữ kỹ sư may từ 25 đến 30 tuổi làm việc tại Aichi, Nhật Bản) I.       ...
Read More

Tuyển 6 nam kỹ sư IT làm việc tại Aichi Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nam kỹ sư IT từ 24 đến 32 tuổi làm việc tại Aichi, Nhật Bản) I.              ...
Read More

Tuyển 3 nam kỹ sư xây dựng làm công việc thiết kế kết cấu nhà tại Kumamoto Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 3 nam kỹ sư xây dựng từ 24 đến 28 tuổi làm công việc thiết kế kết cấu nhà tại Kumamoto...
Read More