LightBlog

Đơn hàng đào đất cần 6 nam thực tập sinh làm việc tại Tokyo Nhật Bản tháng 04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nam thực tập sinh từ 21 đến 28 tuổi làm công việc đào đất tại Tokyo, Nhật Bản) ...
Read More

Đơn hàng đào đất cần 3 nam thực tập sinh làm việc tại Saitama Nhật Bản tháng 04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 3 nam thực tập sinh từ 21 đến 28 tuổi làm công việc đào đất tại Saitama, Nhật Bản) ...
Read More

Đơn hàng đào đất cần 3 nam thực tập sinh làm việc tại Tokyo Nhật Bản tháng 03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 3 nam thực tập sinh từ 21 đến 27 tuổi làm công việc đào đất tại Tokyo, Nhật Bản) ...
Read More