LightBlog

Đơn hàng điều khiển máy làm rượu cần 6 nam làm việc tại Oita Nhật Bản tháng 09/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nam thực tập sinh từ 19 đến 28 tuổi làm công việc điều khiển máy làm rượu tại Oita, ...
Read More

Đơn hàng lái máy xúc cần 9 nam làm việc tại Saitama Nhật Bản tháng 09/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nam thực tập sinh từ 19 đến 28 tuổi làm công việc đào xới, lái máy xúc tại các công ...
Read More

Đơn hàng lắp đặt giàn giáo cần 9 nam làm việc tại Aichi Nhật Bản tháng 09/2017

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nam thực tập sinh từ 18 đến 28 tuổi làm công việc lắp đặt giàn giáo tại Aichi, Nhật ...
Read More