LightBlog

Đơn hàng chế biến thủy sản cần 9 nữ làm việc tại Hokkaido Nhật Bản tháng 04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nữ thực tập sinh từ 18 đến 25 tuổi làm công việc chế biến thủy sản tại Hokkaido Nhật...
Read More

Đơn hàng giàn giáo cần 6 nam làm việc tại Gunma Nhật Bản tháng 04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nam thực tập sinh từ 18 đến 32 tuổi làm công việc giàn giáo tại Gunma Nhật Bản) ...
Read More

Đơn hàng bảo dưỡng máy móc cần 9 nam làm việc tại Hiroshima Nhật Bản tháng 04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 9 nam thực tập sinh từ 20 đến 28 tuổi làm công việc bảo dưỡng máy móc tại Hiroshima Nh...
Read More

Đơn hàng nông nghiệp trồng rau quả trong nhà kính cần 6 nữ làm việc tại Hiroshima Nhật Bản tháng 04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN (vv/: Tuyển 6 nữ thực tập sinh từ 18 đến 28 tuổi làm công việc trồng rau quả trong nhà kính tại Hi...
Read More